วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แผน CLIL

multiplication.ppt
Multiplicationของจริง.doc
tax present numbers.ppt
Teach vocabulary บลูเคม.ppt

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น